نه ماهگی نوزاد، توانایی های بچه

در اکثر کودکان توانایی های مختلف حرکتی تا 9 ماهگی به رشد مناسبی می رسند.
در اکثر کودکان توانایی های مختلف حرکتی تا 9 ماهگی به رشد مناسبی می رسند. آنها قادرند بایستند، از پله ها بالا بروند و یا از بالای مبل لیز بخورند. شما هم می توانید راه هایی برای کمک به رشد توانایی های کودک تان پیدا کنید.
- اگر می بینید کودک تان قادر است که خود را از روی زمین بلند کند، اما نمی داند چگونه دوباره روی زمین بنشیند، نشستن را با او تمرین کنید. بدین منظور از یک حوله و یا دسته جارو برای کمک به او در نشستن استفاده کنید.
هنگامی که کودک در وضعیت ایستاده قرار می گیرد، می تواند یک طرف حوله یا دستۀ جارویی را که شما در دست گرفته اید، نگه داشته و به حالت نشسته برگردد.
- دست زدن را با او تمرین کنید. دست هایش را بگیرید و به هم بزنید. سپس آنها را در زیر پتو پنهان کنید. او عاشق تماشای دست هایش می شود که دائم پنهان شده و ظاهر می شوند.
- یک توپ پارچه ای نرم را برداشته و به سمت کودک قل دهید. بگذارید دیگر اعضای خانواده در بازی تان شرکت کنند.
- وقتی دارید پوشک کودک را عوض می کنید با او بچه را بگیر بازی کنید؛ اگر در حین عوض کردن خواست فرار کند، پایش را بگیرید و او را از سر جایش بکشید. این کار را چندین بار تکرار کنید تا وقتی که او به اندازۀ کافی خسته شود. حالا دیگر می توانید پوشک یا لباس او را عوض کنید.
- بعد از حمام او را تشویق کنید تا به تنهایی خودش را با حوله خشک کند.
- در حمام او را تشویق به ورزش کنید؛ به او بگویید با پاهایش لگد بزند. البته با آواز این فرامین را برایش بخوانید. وقتی او لگد زدن را قطع کرد، شما هم خواندن را قطع کنید. این کار هم او را در حمام سرگرم می کند و هم موجب تقویت عضلات پاهای او می گردد.