اضطراب جدایی در نوزاد، صدای مادر کافی نیست!

اگر کنار او دراز بکشم برای سه الی چهار دقیقه دوام نمی اورد و گریه میکند ... باید کنار نوزادم باشم و جغجغه دستش بدهم و با او حرف بزنم، ایا این طبیعی ست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تمام وقت باید کنار نوزادم باشم و جغجغه دستش بدهم و با او حرف بزنم و برای او سرگرمی بسازم اگر کنار او دراز بکشم برای سه الی چهار دقیقه دوام نمی اورد و گریه میکند ... ایا این طبیعی ست؟ ربطی به هوش نداره چون نمیتواند با نگاه کردن به محیط و حرف زدن خودش را مشغول سازد .... مدام از من میخواهد که حرف بزنم و او را بغل کنم .
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
 
دوست عزیز بچه 5 ماهه در این سن دچار اضطراب جدایی از مادر می شود. این حالت که صدای مادر تصویر را به ذهن بچه نمی آورد و شیرخوار احساس می کند مادر خود را گم کرده است باعث اضطراب بچه می شود. تا زمانی که این اضطراب وجود دارد حتما باید در کنار بچه باشید و بیشتر با او تماس پوست با پوست برقرار کنید.