گوش درد نوزاد، چه نشانه ای دارد؟

دختر نه ماهه من‌، جدیدا وقتی میخواد بخوابه محکم موهای سمت گوششو میکشه و چند بار تکرار میکنه امروز حتی موقع بازی هم اینکار رو تکرار کرد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر نه ماهه من‌، جدیدا وقتی میخواد بخوابه محکم موهای سمت گوششو میکشه و چند بار تکرار میکنه امروز حتی موقع بازی هم اینکار رو تکرار کرد.میترسم گوش درد باشه  
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
بچه ها از هفت الی هشت ماهگی به بعد، اضطراب جدایی از مادر را دارند. شما باید تماس پوستی خود را با فرزندتان بیشتر کنید، او را ماساژ دهید، بغلش کنید و راه ببریدش و فضای اتاق را برای او آرامش بخش تر کنید تا آرام شود و بتواند راحت بخوابد. این اضطراب جدایی در بچه ها تا سیزده الی چهارده ماهگی ادامه دارد. بنابراین نگران نباشید، این رفتار در بچه های این سن طبیعی است.