خوردن مسکن در بارداری، خیلی ضرر داره؟

من دیشب وسط شام خوردن یهو دندان های پایین سمت چپم درد گرفت شدید دیگه نتونستم تحمل کنم رفتم بیمارستان.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من دیشب وسط شام خوردن یهو دندان های پایین سمت چپم درد گرفت شدید دیگه نتونستم تحمل کنم رفتم بیمارستان بهم مسکن و سرم زدن.بگین من چیکار کنم خیلی درد دارم ۲۴ هفته هستم
 
پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
همراه گرامی بسته به نوع مسکن می توان اظهار نظر کرد که شما متاسفانه اشاره به آن نکردید.