خشونت خانگی علیه کودکان، نقش اعتیاد والدین

در سال گذشته ۳۱ درصد مداخله در خودکشی برای کودکان زیر ۱۸ سال داشته‌ایم.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور به آمارهایی از وضعیت خشونت و آزار کودکان در کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۱ درصد مداخله در خودکشی برای کودکان زیر ۱۸ سال داشته‌ایم.
رضا جعفری در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک، گفت: سال گذشته یک میلیون و 300 هزار نفر در اورژانس اجتماعی پذیرش شده‌اند که 30 درصد آنها مربوط به خشونت خانگی اعم از کودک‌آزاری،‌ معلول‌آزاری، سالمندآزاری و والدآزاری بوده است.
وی ادامه داد: 40 درصد از موارد خشونت خانگی مربوط به کودک‌آزاری است که 50 درصد آن مربوط به غفلت و بی‌توجهی، 30 درصد آزار جسمی، 16 درصد روانی و عاطفی و 4 درصد جنسی بوده است.
جعفری در رابطه با سن کودکان آزاردیده گفت:‌ هر چقدر سن کودکان کمتر باشد خطرپذیری آنها بیشتر است به طوریکه کودکان زیر یک سال 8.7 درصد در سال گذشته پذیرش شده و کودکان 2 تا 4 ساله 16 درصد پذیرش شده‌اند. همچنین 25 درصد زیر 4 سال، 60 درصد بین 5 تا 13 سال و 15 درصد 14 تا 18 سال داشته‌ایم.
رئیس  اورژانس اجتماعی کشور گفت: 57 درصد کودک‌آزاری توسط پدران، 26 درصد از سوی مادر، 1.3 درصد از سوی خواهر و برادر و 8 تا 9 درصد توسط نامادری و ناپدری و 1.5 درصد از سوی افراد غریبه انجام شده است.
وی در مورد نسبت جنسی کودک‌آزاری گفت: 52 درصد کودک‌آزاری‌ها در دختران و 48 درصد در پسران رخ داده و دلایل متعددی عامل آن است که 51.5 درصد عامل اعتیاد و الکل در رتبه اول وجود داشته، 7 درصد اختلالات روانی سرپرست، 5.1 درصد بیکاری و 16 درصد پرخاشگری والدین باعث آن بوده است.
جعفری تصریح کرد: 16 درصد کودک‌آزاری‌ها به کودک برمی‌گردد و مشکلاتی که شامل عقب‌ماندگی، بیش‌فعالی و ... کودک می‌شود و 85 درصد ناشی از مشکلات موجود در عاملان خشونت و در سرپرست کودکان دیده شده است.
رئیس  اورژانس اجتماعی کشور گفت: در سال گذشته 31 درصد مداخله در پیشگیری از وقوع خودکشی در کودکان زیر 18 سال داشته‌ایم.

74 درصد کودکان کار فاقد اسناد هویتی هستند
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان در معرض خشونت و نگهداری کودکان همراه این زنان به مدت 4 ماه،‌گفت: برای کودکان کار و خیابان نیز به دو روش مداخله داریم، ایجاد مراکز شبانه‌روزی و همچنین راه‌اندازی مراکز حمایت کودک و خانواده را داریم چرا که 95 درصد این کودکان صاحب خانواده هستند.
جعفری افزود: 12 هزار کودک کار و خیابان از بهزیستی خدمات آموزشی و بهداشتی می‌گیرند، 69.5 درصد این کودک پسر و 30.5 درصد دختر هستند، همچنین 32 درصد ایرانی و مابقی اتباع خارجی به ویژه افغانی و پاکستانی هستند.
وی گفت:‌متأسفانه 74 درصد این کودکان فاقد اسناد هویتی بوده و ارائه خدمت به آنها مشکل می‌شود.33.8 درصد بین یک تا 4 ساعت، 51.2 درصد بین 5 تا 8 ساعت، 13.8 درصد بیش از 8 ساعت در خیابان کار می‌کنند.
رئیس  اورژانس اجتماعی کشور در مورد علت فعالیت کودکان کار گفت:‌31 درصد به علت بیکاری پدر، 40 درصد به دلیل داشتن مشاغل کاذب از سوی پدر مانند دستفروشی و 5 درصد به دلیل بی‌سرپرستی بوده است.
جعفری افزود: 76 درصد کودکان کار که اغلب اتباع هستند تحت پوشش بهزیستی نبوده و به دلیل نبود مدارک هویتی نمی‌توانیم آنها را حمایت کنیم.
رئیس  اورژانس اجتماعی کشور افزود: زمان رسیدن اورژانس اجتماعی به محل حادثه 5 تا 10 دقیقه است که باید ارزیابی خطر انجام شده و پس از آن مداخله صورت گیرد و حداکثر پس از نیم ساعت با هماهنگی نیروی انتظامی و قاضی در برخی موارد اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین