555
کد: 195379
26 اسفند 1397 - 22:22
می توانید چند وسیله‌ی صداساز بسازد تا کودک از آن ها استفاده کند و با انواع صداها آشنا شود.

می توانید چند وسیله‌ی صداساز بسازد تا کودک از آن ها استفاده کند و با انواع صداها آشنا شود.
صداهای مختلف حیوانات را ضبط کنید از کودک بخواهید به آن ها گوش دهد و صدای هرکدام را تشخیص داده و نام ببرد .
صداهای مختلف گریه، خنده، سرفه، چک چک آب، باران، ضربه‌ی انگشت به در، ضربه‌ی انگشت به شیشه، برخورد توپ با زمین و امثال آن را ضبط کرده و از کودک بخواهید به آن گوش داده و صدای هر کدام را تشخیص دهد.
چند قوطی خالی پلاستیکی یک شکل و یک اندازه تهیه می‌کنیم و داخل هر کدام از آن ها چیزهایی از قبیل برنج، لوبیا، سنگ ریزه، آجیل و امثال آن می‌ریزیم. سپس قوطی‌ها را یک به یک تکان می٬دهیم. کودک باید از انواع صدای قوطی، ماده داخل آن را تشخیص داده و نام ببرد .
از قوطی‌های پلاستیکی فوق چند جفت تهیه می‌کنیم و داخل هر جفت یک چیز می‌ریزیم. یعنی دو قوطی که برنج داخل آن باشد، دو قوطی سنگ ریزه، و به همین ترتیب سپس قوطی‌ها را در جعبه‌ای روی هم می‌ریزیم. کودک باید یک قوطی را برداشته آن را تکان دهد و بعد از تشخیص صدا و محتوای قوطی‌، قوطی مشابه آن را پیدا کند . به این منظور او بقیه قوطی‌ها را یک به یک تکان می‌دهد تا با تشخیص صدا قوطی مشابه را بیابد.
صداهای مختلفی را ضبط کنید و برای هر صدا تصویری مناسب تهیه می‌کنیم. دانش آموز با گوش کردن و تشخیص صداها، باید تصویر مربوط به آن را یافته و جدا کند . با این تمرین علاوه بر تقویت حساسیت شنیداری، بین اعمال حرکتی و آن چه شنیده شده است، هماهنگی برقرار می شود.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: