درمان سرطان پستانها، اهمیت تست‌های غربالگری

در حقیقت تست هاى غربالگرى براى کسانی انجام مى شود که هیچ علامتی از بیماری در آن‌ها دیده نمی‌شود.
در بعضی موارد با غربالگری مى توان سرطان را وقتى خیلی کوچک است و رشد آهسته‌ای دارد، تشخیص داد.
این تست‌ها به دنبال یافتن افرادی هستند که احتمال ابتلا به سرطان در آن‌ها بیشتر است. براى مثال، اطلاعاتی مانند سن فرد، سابقه خانوادگی بیماری‌ها و یا شرایط محیطی به پزشکان کمک مى کنند تا افرادی را که افراد واجد غربالگری می‌شوند را انتخاب کنند.

تست‌های غربالگری سرطان پستان

این مسئله مهم است که به یاد داشته باشید که اگر پزشک به فردی پبشنهاد انجام تست غربالگری داد به آن مفهوم نیست که آن فرد حتما دچار سرطان است.
در حقیقت تست هاى غربالگرى براى کسانی انجام مى شود که هیچ علامتی از بیماری در آن‌ها دیده نمی‌شود.
با این مقدمه، پزشکان به بانوان محترم توصیه مى کنند بدون هیچ گونه نگرانی به انجام تست هاى غربالگرى سرطان پستان بپردازند.
در این موارد، معاینات دوره‌ای توسط پزشک شما بسیار کمک کننده است و در مراحل بعدی با تشخیص پزشک انجام ماموگرافی و سونوگرافی پستان تکمیل کننده کار غربالگری است.