180
کد: 203311
22 تير 1398 - 08:15
رقابت در بین کودکان نقش پررنگی دارد. بیشتر کودکان ممکن است در مقابل خواهر یا برادر خود دچار حسادت شوند.

رقابت در بین کودکان نقش پررنگی دارد بیشتر کودکان ممکن است در مقابل خواهر یا برادر خود دچار حسادت شوند و این حسادت ممکن است به دلیل تبعیض بین فرزندان باشد که از سوی والدین در خانواده صورت می گیرد.
رقابت و حسادتی که در بین فرزندان ایجاد می شود ریشه اصلی آن در تبعیض بین فرزندان از سوی والدین است که به دلایل مختلفی ایجاد می شود فرزندانی که با وارد شدن خواهر یا برادر کوچک در خانواده این تبعیض را احساس می کنند و در برخی از خانواده ها والدین با تعریف و تمجید از فرزند خود در زمینه های مختلف موجب برانگیختگی حسادت در کودکان و ایجاد تبعیض در آنها می شوند.

علت تبعیض بین فرزندان چیست؟
محیط خانوادگی و نوع تربیت والدین در ایجاد تبعیض بسیار موثر است در پژوهش های مختلفی که صورت گرفته است بیان می شود که علت تبعیض میان فرزندان می تواند به زمان تولد آنها نیز بستگی داشته باشد به عنوان مثال برخی از زوج ها اولین فرزند خود را در زمانی که تحمل و صبر بیشتری دارند و از سوی دیگر نیز در زمانی که رابطه عاشقانه با همسر خود دارند به دنیا می آورند و این ممکن است در زمان تولد فرزند آخر کمتر دیده شود و با صبر و عشق کمتری کودک متولد شود که می تواند روابط موثر والدین با فرزند را تحت تاثیر خود قرار دهد.
طلاق
در برخی موارد دیگر نیز طلاق والدین و وجود اختلافات میان آنها موجب می شود تا تبعیض بین فرزندان ایجاد شود و ممکن است برخی از فرزندان با ویژگی های اخلاقی مشابه با یک والد خود در نزد والد دیگر باشند و پدر یا مادر دوست دارند از فرزندی حمایت کنند که به لحاظ رفتاری شبیه به خود آنها است و در این صورت فرزندی که دارای ویژگی والد دیگر است را قبول ندارند.
فرهنگ
در برخی از جوامع و فرهنگ تبعیض زیادی میان فرزند دختر و پسر قائل می شوند که همان تبعیض جنسیتی است که در اینگونه خانواده ها فرزندان دختر سرکوب می شوند.
تولد فرزند دیگر
از دیگر علت های به وجود آمدن تبعیض بین فرزندان تولد فرزند و عضو جدید در خانواده است که والدین با تولد نوزاد محبت و توجه خود را از فرزند دیگر سلب می کنند. در بیشتر مواقع این تبعیض ها میان فرزندان می تواند به طور ناخودآگاه و از روی عدم آگاهی والدین از رفتار خود و تاثیرات منفی که بر روی فرزند می گذارد روی دهد. بنابراین آگاهی داشتن در این زمینه می تواند فرزند شما را سالم تر بار آورد.
تبعیض بین فرزندان به دو شکل می تواند مخرب باشد یکی برای فرزندی که کمتر به آن توجه می شود که موجب پرورش حسادت و کینه توزی در او می شود و دیگری در فرزندی که بیش از حد به او توجه می شود و موجب می شود تا اعتماد به نفس کاذب و بی ادبی در او دیده شود.

پیامدهای تبعیض میان فرزندان
تبعیض میان فرزندان در حضور دیگران و در جمع می تواند تاثیرات مخربی بر روی فرزندان داشته باشد و موجب سرخوردگی و سرکوب آنها می گردد این تبعیض ها به شکل تبعیض ظاهری و باطنی صورت می گیرند و برخی والدین این تبعیض ها را به شکل ظاهری نشان می دهند و برخی دیگر از والدین در باطن این تبعیض را میان فرزندان قائل هستند.
بنا بر اهمیت تربیت کودک و چالش‌های تربیتی از یک جامعه‌شناس در خصوص تبعات تبعیض بهره گرفتیم که به ان می‌پردازیم.

تبعیض ممنوع
جامعه شناسی می‌گوید: مطالعات تجربی در یک تحقیق میدانیحاکی از این است که والدینی که بین فرزندان خود تبعیض قائلمیشوند در کمال ناباوری سبب وابستگی و ناتوانی فرزندی میشوند کههمواره از او حمایت کرده اند.
فرزندانی کهبیش از حد مورد حمایت والدین قرار میگیرند نه تنها مورد غضب وخشم سایر فرزندان محروم از توجه قرار میگیرند که دارای محبوبیتاجتماعی کمتری نیز هستند، و از نظر شخصیتی افرادی منفعل ونیازمند کمک تا بزرگسالی و پس از آن هستند.
البته اغلب والدین، در مصاحبه‌های این تحقیق براین باور هستند که بین فرزندان خود به عدالت رفتار میکنند درحالیکه اظهارات فرزندانشان، این امر را تایید نمی کند.
والدین پس از اطلاع از دیدگاه فرزندانشان در عدمنگاه عادلانه به فرزندان توجیهاتی از قبیل سخت بودن زندگی فلان بچه و در نتیجه نیاز به توجه بیشتر و یا اون پسره، فردا باید بتونه از پس زنو بچه اش بر بیاد و هم‌چنین بقیه بچه ها ماشالله زرنگ ترند نیاز به ماندارند.
بچه ها احساس شون از رفتار ما اشتباهه، ما همه را بهیک‌ اندازه دوست داریم. و… از جمله توجیهات خانواده برای تبعیض هستند.
یکی از عوامل مهم شکل گیری خشم نمادین درکودکان نسبت به هم، رفتارهای متفاوت والدین با آنهاست. بعنوان مثالگاهی ممکن است شما پس از ورود به منزل یکی از کودکان را دوبارببوسید و دیگری را یکبار، یا در هنگام پرسش از غذای مورد علاقه بچهها، برای تدارک شام، تنها از یکی از کودکان نظرخواهی کنید.
در هنگام خرید و بازی و حتی میزان توجه به کودکاندر هنگام صحبت کردن، رعایت اصل عدالت سبب شکل گیری عزت نفسو اعتماد بیشتر کودکان به والدین می شود.
نکته جالب توجه اینکه، در فرزندانی که بیش ازدیگران مورد توجه و حمایت والدین قرار میگیرند، میزان زیادی ازاعتماد بنفس کاذب شکل گرفته و در طولانی مدت تجربه های منفی وهمراه با شکست خواهند داشت. والدین عزیز توجه کنند که هر اقدامآنها، از کودکی تا بزرگسالی فرزندانشان، بسیار دقیق موردارزیابی فرزندان و حتی اطرافیان خواهد بود و هر گونه توجیه دراین زمینه نمی تواند، مشکل خشونت نمادین و وابستگی فرزندان راکاهش دهد.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: