475
کد: 206992
30 مرداد 1398 - 15:45
ســرطان پســتان شــایع ترین نــوع ســرطان و بیشـترین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان است.

ســرطان پســتان شــایع ترین نــوع ســرطان و بیشـترین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان مــی باشــد. روش های جدیــد مــثل ماموگرافــی و نمونـه بـرداری سوزنی، میزان تشخیص این بیماری را افــزایش داده اســت، امــا متأســفانه تغیــیر قــابل ملاحظـه ای در مـیزان مـرگ و مـیر این بیماران در طـول ۶۰ سـال گذشـته رخ نـداده است.
دکتر ناهید نفیسی، جراح عمومی، اطلاعاتی را در مورد سرطان پستان بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، اینجا را کلیک کنیدمشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: