سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟

برخی بانوان دچار بیماری‌هایی می‌شوند که احتمال بروز مشکلات سلامتی آنان و فرزندشان را افزایش می‌دهد، این بارداری‌ها را بارداری پرخطر می‌نامند.

به احتمال فراوان تا کنون مطالبی را درمورد سن بارداری پرخطر شنیده اید. مثلا می دانید که سن حاملگی پرخطر را معمولا 35 سال در نظر می گیرند. یعنی اگر به بارداری پس از 35 سال فکر می کنید نه تنها شانس باردار شدن کاهش می یابد، بلکه احتمال بروز نواقص مادرزادی و درگیر شدن مادر با مشکلات و بیماری ها نیز بیشتر خواهد شد. اگر می خواهید بدانید که بارداری پرخطر چیست و چه سنی را شامل می شود تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟


دوران ﺑﺎرداری ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻧﺪﮔﻲ بانوان اﺳﺖ، اﻳﻦ دوره ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای اﻛﺜﺮ بانوان ﻳﻚ دوره ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، اﻣﺎ غالباً ﻳـﻚ دوره همراه با اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲآﻳـﺪ. در اﻳـﻦ دوره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻴـﻚ بسیاری در ﺑــﺪن مادر رخ ﻣــﻲدﻫــﺪ. در واﻗــﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن رخ ﻣﻲدﻫﺪ، ﻓﺮاﺗﺮ از کنترل مادر ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺟـﺴﻤﻲ و از ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ روﺣـﻲ مادر را آﺳـﻴﺐﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ.

حاملگی پرخطر چیه؟


اکثر بانوان در این دوران با پیچیدگی‌ های خاصی روبرو نمی‌شوند. اما برخی دچار بیماری‌هایی می‌شوند که احتمال بروز مشکلات سلامتی آنان و فرزندشان را افزایش می‌دهد، این بارداری‌ها را "بارداری پرخطر" می‌نامند. هرچند این مسئله ممکن است وحشتناک به نظر بیاید، اما پیش از نگرانی، بهتر است بدانید که بارداری‌های پرخطر تنها در هشت درصد بانوان رخ می‌دهد و با دانش و مراقبت‌های ویژه امروزی، می‌توان بارداری و زایمان سالمی را پشت سر گذاشت.

سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟

عوامل خطر پیش از بارداری


احتمال بروز بارداری پرخطر به شرایط پیش از بارداری شما نیز مرتبط است، عواملی که باعث افزایش این خطر می‌شوند شامل:
- دیابت‌ها
- افزایش فشار خون
- بیماری صرع
- بیماری‌های کبدی
- سن کمتر از هفده ‌سال: مادران جوان به زایمان نوزادی کم وزن گرایش دارند.
- سن بیش از 35 سال: مادران مسن‌تر به احتمال بیشتری دچار افزونی فشار خون، دیابت‌ها یا کیست‌های رحمی می‌شوند. همچنین، پس از سن 35 سالگی، خطر زایمان فرزند مبتلا به بیماری "سندرم دوان" افزایش می‌یابد.
- تاریخچه پزشکی: جراحی سزارین پیشین، زایمان زودرس یا وزن کم نوزاد هنگام تولد.
- بارداری‌ در شرایطی که سابقه سه سقط جنین یا بیشتر را داشته‌اید.
- روش زندگی شما مثل نوشیدن الکل و کشیدن سیگار.
- مشکلات قلبی، آسم، کم‌خونی و آرتروز.

دکتر فاطمه صالحی، متخصص زنان و زایمان فوق تخصص پریناتالوژی

سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟
 
 
سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟

اگر سن بالای 35 سال داریم چه کنیم تا دچار بارداری پرخطر نشویم؟

سن بارداری پرخطر، چه مشکلاتی به همراه دارد؟


اگر یکی از این عوامل درباره شما صدق می‌کند، با پزشک‌تان مشورت و هر چه سریع‌تر برای اجرای آزمایش‌های بارداری اقدام کنید. ممکن است، پزشکتان داروها و ملاقات‌های بیشتری را پیشنهاد کند و برای بررسی دقیق، فشار خون، آزمایش پروتئین ادرار، آزمایش خون و سونوگرافی (اولتراساند) را با نظارت بیشتری پیگیری نماید.
اگر سن شما بیش از 35 سال است، احتمال دارد، برای آزمایش ژنتیک یا آمنیوسنتز ( برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزمی ) ارجاع شوید.
حال که می دانید حاملگی پرخطر چیست و سن بارداری پرخطر کدام است، با کمک مشورت با پزشک متخصص و باتوجه به شرایط خودتتان بهترین زمان را برای اقدام به بارداری انتخاب کنید.

منبع: نی نی پلاس