188
کد: 215512
16 آذر 1398 - 19:02
خوشبختانه با ارتقاء سطح بهداشت و انجام کار‌های پیشگیرانه میزان مرگ نوزادان بعد از تولد کاهش پیدا کرده است.

محمد حیدرزاده، رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ های وزارت بهداشت در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان، اظهار کرد: خوشبختانه با ارتقاء سطح بهداشت و انجام کار‌های پیشگیرانه میزان مرگ نوزادان بعد از تولد کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که در سالیان گذشته به ازاء هر هزار تولد زنده، بیش از ۱۰ نوزاد به دلیل مسائل بهداشتی فوت می‌کردند، اما امروزه این رقم به ازاء هر تولد زنده به ۹ نفر نزدیک شده است.
رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت ادامه داد: کاهش میزان مرگ نوزادان می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور‌ها بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به حساب بی‌آید به همین دلیل کم شدن مرگ نوزادان به ازاء هر هزار نفر برای کشور‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

افزایش مراقبت‌های دوران بارداری و ارتقاء سواد سلامت مادران
حیدرزاده تأکید کرد: سازمان بهداشت جهانی کشور‌ها را بر اساس میزان مرگ نوزادان تقسیم‌ بندی کرده است به طوری که اگر این شاخص رشد داشته باشد، به معنای این بوده که برنامه‌های بهداشتی به خوبی جواب داده است و زیر ساخت‌ها و سیستم پزشکی و سلامت مادر همچنین سواد سلامت مادران باردار به حد قابل توجهی رسیده است.
او بیان کرد: با توجه به قوانین مربوط به بارداری در تغییر سیاست‌های جمعیت کشور؛ انتظار داشتیم که میزان مرگ و میر نوزادان در کشور افزایش پیدا کند، اما خوشبختانه با انجام اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌ ریزی‌های دقیق با افزایش نرخ باروری، میزان مرگ نوزادان به کمتر از ۱۰ به ازاء هر هزار تولد زنده رسیده است.
رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت یادآوری کرد: با توجه به شرایط کشور وزارت بهداشت برنامه‌های بهداشتی پیشگیرانه خود را ادامه می‌دهد و تصمیم‌گیری خود را بر اساس همین شرایط برای کاهش میزان مرگ نوزادان انجام می‌دهد.
حیدرزاده افزود: بر اساس شرایط کشور؛ میزان هزینه‌کرد در قسمت‌های مختلف با هدف کاهش میزان مرگ تولد‌های زنده نوزادان مشخص می‌شود، به همین منظور وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به ارتقاء سواد سلامت مادران و افزایش مراقبت‌های دوران بارداری دارد و اقدامات پیشگیرانه خوبی در زمینه تثبیت روند سلامتی مادران در هنگام زایمان انجام داده است.
محمد حیدرزاده، رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان، اظهار کرد: خوشبختانه با ارتقاء سطح بهداشت و انجام کار‌های پیشگیرانه میزان مرگ نوزادان بعد از تولد کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که در سالیان گذشته به ازاء هر هزار تولد زنده، بیش از ۱۰ نوزاد به دلیل مسائل بهداشتی فوت می‌کردند، اما امروزه این رقم به ازاء هر تولد زنده به ۹ نفر نزدیک شده است.
رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت ادامه داد: کاهش میزان مرگ نوزادان می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور‌ها بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به حساب بی‌آید به همین دلیل کم شدن مرگ نوزادان به ازاء هر هزار نفر برای کشور‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

افزایش مراقبت‌های دوران بارداری و ارتقاء سواد سلامت مادران
حیدرزاده تأکید کرد: سازمان بهداشت جهانی کشور‌ها را بر اساس میزان مرگ نوزادان تقسیم‌بندی کرده است به طوریکه اگر این شاخص رشد داشته باشد، به معنای این بوده که برنامه‌های بهداشتی به خوبی جواب داده است و زیرساخت‌ها و سیستم پزشکی و سلامت مادر همچنین سواد سلامت مادران باردار به حد قابل توجهی رسیده است.
او بیان کرد: باتوجه به قوانین مربوط به بارداری در تغییر سیاست‌های جمعیت کشور؛ انتظار داشتیم که میزان مرگ و میر نوزادان در کشور افزایش پیدا کند، اما خوشبختانه با انجام اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی‌های دقیق با افزایش نرخ باروری، میزان مرگ نوزادان به کمتر از ۱۰ به ازاء هر هزار تولد زنده رسیده است.
بیشتر بخوانید: بهترین جایگزین شیرخشک برای نوزادان نارس
رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت یادآوری کرد: باتوجه به شرایط کشور وزارت بهداشت برنامه‌های بهداشتی پیشگیرانه خود را ادامه می‌دهد و تصمیم‌گیری خود را بر اساس همین شرایط برای کاهش میزان مرگ نوزادان انجام می‌دهد.
حیدرزاده افزود: بر اساس شرایط کشور؛ میزان هزینه‌کرد در قسمت‌های مختلف با هدف کاهش میزان مرگ تولد‌های زنده نوزادان مشخص می‌شود، به همین منظور وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به ارتقاء سواد سلامت مادران و افزایش مراقبت‌های دوران بارداری دارد و اقدامات پیشگیرانه خوبی در زمینه تثبیت روند سلامتی مادران در هنگام زایمان انجام داده است.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: