قطره آد برای نوزاد، مشکلی ندارد؟

دکتر توی ۳ روزگی دخترم گفت از ۵ روزگی قطره آد بدیم، مشکلی نداره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام دخترم در ۳ روزگی زردی به۹.۷ رسید و در ۴ روزگی به ۱۳.۱ دکتر گفتن دستگاه فتوتراپی گرفتیم نوزاد رو تقریبا ۸ساعت هر ۲ ساعت تو دستگاه گذاشتیم روز ۵ دوباره تست دادیم شد ۸.۴ زردی
دکترا تو ۳ روزگی گفت از ۵ روزگی قطره ا+د بدیم
مشکلی نداره؟
وزن نوزاد هنگام تولد ۲.۹۰۰
تغذیه با شیر مادر و شیر کمکی نان۱
 
 
پاسخ دکتر نیما طاهری درخش، متخصص اطفال:
مادر عزیز باید این قطره را از روز 7 یا 10 نوزاد تا پایان دو سالگی هر روز به او بدهید.