مصرف ال دی در بارداری، بر جنین اثر منفی دارد؟

اگر باردار باشیم و تا پایان دوره قرص ال دی متوجه نشویم که بارداریم، مصرف قرص ال دی به جنین آسیب میرساند؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: اگر باردار باشیم و تا پایان دوره قرص ال دی متوجه نشویم که بارداریم...مصرف قرص ال دی در ان یک ماه به جنین اسیب میرساند؟
 
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی:
خیر دوست عزیز اثر منفی ندارد.