آزمایشگاه ایران مهر مشهد

آزمایشگاه ایران مهر مشهد در سال ۱۳۹۸، آغاز به کار کرد و در آن همه آزمایش‌های مورد نیاز شما انجام می‌شود. پاتولوژی و سیتولوژی، بیوشیمی عمومی و تخصصی، ایمونولوژی و سرولوژی و آنالیز دارویی، برخی از بخش‌های فنی این آزمایشگاه است.

آزمایشگاه ایران مهر مشهد

نی نی بان: آزمایشگاه ایران مهر مشهد در سال 1398، آغاز به کار کرد و در آن همه آزمایش‌های مورد نیاز شما اعم از آزمایش‌های دوران بارداری انجام می‌شود.

آزمایشگاه ایران مهر مشهد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران مهر مشهد دارای این بخش‌ها است: پاتولوژی و سیتولوژی، بیوشیمی عمومی و تخصصی، ایمونولوژی و سرولوژی، آنالیز دارویی، تشخیص مولکولی، قارچ‌شناسی، میکروبیولوژی، هورمون‌شناسی، هماتولوژی و انعقادی.
آدرس: خیابان پرستار- بین پرستار 5 و 7- پلاک 33- ساختمان ایران مهر
تلفن: 38466622
اگر این آزمایشگاه را می‌شناسید، می‌توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری‌هایتان را راهنمایی کنید.
لیست آزمایشگاه‌های مشهد را ببینید.
به آزمایشگاه‌های کلینیک نی نی بان هم سر بزنید.

وبسایت نی نی بان