آزمایشگاه نوین همدان، کجاست؟

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوین همدان، یکی از آزمایشگاه‌های تخصصی این شهر است که با مجهزترین دستگاه‌های روز کار می‌کند. این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده است.

آزمایشگاه نوین همدان

نی نی بان: آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوین همدان، یکی از آزمایشگاه‌های تخصصی این شهر است که با مجهزترین دستگاه‌های روز کار می‌کند.

آزمایشگاه نوین همدان
خدمات این آزمایشگاه که در سال 1395 تاسیس شده، شامل این موارد است: هورمون‌شناسی، ایمونولوژی، بیوشیمی خون، سیتولوژی، پاتولوژی، هماتولوژی، میکروب‌شناسی، بیوشیمی ادرار و مولکولی.
آدرس: خیابان بوعلی (سیزده خانه)، بالاتر از برج آریان، ابتدای کوچه لعلی، مجتمع نوین
تلفن: 38255525
اگر این آزمایشگاه را می‌شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری‌هایتان را راهنمایی کنید.
روی لیست آزمایشگاههای همدان کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه نی نی بان: آزمایشگاه‌های کلینیک نی نی بان.

الهام صالح