شهروندان کدام شهر در معرض بیماری‌های روانی هستند؟

هیچ فکر کرده‌اید که شهروندان کدام یک از شهرهای ایران بیشتر در معرض بیماری‌های روانی هستند؟ سوده نجفی، عضو شورای شهر دراین‌باره صحبت‌هایی داشته.

شهروندان کدام شهر در معرض بیماری‌های روانی هستند؟

هیچ فکر کرده‌اید که شهروندان کدام یک از شهرهای ایران بیشتر در معرض بیماری‌های روانی هستند؟ سوده نجفی، عضو شورای شهر دراین‌باره صحبت‌هایی داشته.
بر اساس گفته‌های عضو شورای شهر تهران، شهروندان تهران بیشتر از سایر شهرها در معرض ابتلا به بیماری‌های روانی هستند.
این عضو هیئت رئیسه و کمیته سلامت شورای شهر تهران در یادداشتی که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، نوشته: «شهروندان تهران به دلیل عوامل متعدد و برخی آمارهای ارائه شده نسبت به سایر شهرها بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‎‌های روحی و روانی هستند که از این رو انتظار می‌رود وزارت بهداشت و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز برنامه‎‌ریزی جدی و عملیاتی در این زمینه داشته باشند.»
بر اساس گفته‌های وی، هنوز در ارگان‌ها و سازمان‌های اجرایی جامعه برنامه‌های مدون و تاثیرگذاری برای آگاهی و آموزش شهروندان از آسیب‌های بیماری‌های روحی و روانی و اهمیت این موضوع و ارتباط آن با سلامت جسم تعریف نشده است.

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح