توییت مسیح علی‌نژاد سوژه شد

یکی از کاربران در جواب مسیح علی‌نژاد نوشته: بازم دزدی کردی دختر؟ کارهای بچگیتو همچنان داری ادامه میدی.
به نقل از برترین ها: یکی از کاربران در جواب مسیح علی‌نژاد نوشته: بازم دزدی کردی دختر؟ کارهای بچگیتو همچنان داری ادامه میدی.
توییت مسیح علی‌نژاد سوژه شد
منبع: برترین ها
مریم علینژاد