حمله گروه هکری انانیموس برای دفاع از حقوق زنان

گروه هکری «انانیموس» اعلام کرد که وبسایت وزارت دفاع طالبان را به دلیل دستور این گروه برای منع آموزش دختران از دسترس خارج کرده است.
حمله گروه هکری انانیموس برای دفاع از حقوق زنان
به نقل از برترین‌ها: گروه هکری «انانیموس» اعلام کرد که وبسایت وزارت دفاع طالبان را به دلیل دستور این گروه برای منع آموزش دختران از دسترس خارج کرده است.
حمله گروه هکری انانیموس برای دفاع از حقوق زنان
 
مریم علینژاد