۶ بازداشتی به‌دلیل خیس شدن شلوار رئیس‌جمهور!

رئیس جمهور ۷۱ ساله وقتی ایستاده بود لکه تیره رنگی اندک اندک شلوارش را از بالا به پایین فرامی گیرد.
۶ بازداشتی به‌دلیل خیس شدن شلوار رئیس‌جمهور!
به نقل از برترین ها: رئیس جمهور ۷۱ ساله وقتی ایستاده بود لکه تیره رنگی اندک اندک شلوارش را از بالا به پایین فرامی گیرد.۶ روزنامه نگار در سودان جنوبی به دلیل بازنشر فیلمی از خود ادراری رئیس جمهور در مراسم رسمی، بازداشت شده اند. فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد "سلفا کِر" رئیس جمهوری سودان جنوبی درمراسم رسمی و به هنگام پخش سرود ملی کشور، خود را خیس می کند.خبر بازداشت را اتحادیه ملی روزنامه نگاران سودان جنوبی منتشر کرده است.فیلم خود ادراری رئیس جمهور سودان جنوبی مربوط به ماه گذشته میلادی است. این فیلم نشان می دهد رئیس جمهور ۷۱ ساله وقتی ایستاده بود وبه سرود ملی گوش می داد لکه تیره رنگی اندک اندک شلوارش را از بالا به پایین فرامی گیرد. این اتفاق مربوط به مراسم افتتاح یک جاده جدید بود. 
۶ بازداشتی به‌دلیل خیس شدن شلوار رئیس‌جمهور!
تلویزیون دولت سودان جنوبی این بخش از خودادراری رئیس جمهوری سودان جنوبی را پخش نکرد اما این بخش به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شد.رئیس اتحادیه روزنامه نگاران سودان جنوبی (پاتریک اویت) گفت مقامات، روزنامه نگاران را روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته بازداشت کردند. آنها در رادیو تلویزیون دولتی کار می کردند.نماینده کمیته حمایت از روزنامه نگاران آفریقا (موثوکو مومو) هم گفت: این دستگیری ها نشان می دهند وقتی مسوولان پوشش خبری را نامناسب می دانند به سراغ بازداشت می روند.وی افزود: مقامات باید روزنامه نگاران را بدون هیچ شرطی آزاد و توانایی آنها برای کار کردن بدون ترسیدن یا تهدید به بازداشت را تضمین کنند.اتحادیه روزنامه نگاران سودان جنوبی هم خواستار "پایان دادن سریع به بازجویی ها از  6 روزنامه نگار بازداشتی شد. مسوولان می گویند این روزنامه نگاران از بازنشر فیلم ادرار رئیس جمهور، اطلاع دارند. کشور سودان جنوبی در سال 2011 با جدایی از کشور سودان، تشکیل شد. بعد از آن سودان جنوبی وارد جنگ داخلی 5 ساله شد که نزدیک به 400 هزار کشته و میلیون ها آواره به جا گذاشت.
مریم علینژاد
217
کد: 232736
مشاوره ویدیویی