ماجرای حقوق نجومی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران

انتشار تصویری از فیش حقوقی نجومی فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران که به عنوان کارمند در این شورا مشغول کار است، واکنش های منفی را در پی داشته است.

واکنش شدید به حقوق نجومی دختر 21 ساله شورای شهر تهران

به نقل از روزیاتو: انتشار تصویری از فیش حقوقی نجومی فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران که به عنوان کارمند در این شورا مشغول کار است، واکنش های منفی را در پی داشته است.

در روزهای گذشته تصویری در فضای مجازی از فیش حقوقی آذر ماه فاطمه منصورلی، دختر ۲۱ ساله نرگس معدنی پور، عضو و رئیس کمیسیون‌ فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران منتشر شد. فاطمه منصورلی به عنوان کارمند قراردادی شرکت خدمات اداری شهر، وابسته به شهرداری، در دبیرخانه ی شورای شهر تهران مشغول به کار شده است.

واکنش شدید به حقوق نجومی دختر 21 ساله شورای شهر تهران

بر اساس تصویر منتشر شده، میزان حقوق دریافتی فاطمه منصورلی که متولد سال ۸۰ است، در آذر ماه امسال بیش از ۲۶ میلیون تومان بوده است. این دختر ۲۱ ساله در این ماه بیش از ۷ میلیون تومان به عنوان پاداش و بیش از ۸ میلیون تومان به عنوان اضافه کاری دریافت کرده بود.


بیشتر بخوانید: 5 سال حبس نتیجه حکم بدوی دختر آقای سیاستمدار


منبع: روزیاتو