انتقام نماینده اوکراین از دختر روس در مسابقات میس یونیورس

آپاناسنکو در حالی که برای یک عکس مشترک در حاشیه مسابقه «Miss Universe» آماده می شد که یک شرکت‌کننده را که در کنار او ایستاده بود، با دست چپش گرفت تا راه را به Linnikova ندهد.

انتقام نماینده اوکراین از دختر روس در مسابقات میس یونیورس / ویدئو

به نقل از وقت صبح: آپاناسنکو در حالی که برای یک عکس مشترک در حاشیه مسابقه «Miss Universe» آماده می شد که یک شرکت‌کننده را که در کنار او ایستاده بود، با دست چپش گرفت تا راه را به Linnikova ندهد.

پس  از آن، نماینده اوکراین، از خانم کلمبیا خواست جای خود را عوض کند. در سال 2022، آپاناسنکو از سازمان دهندگان Miss Universe خواسته بود تا شرکت‌کننده روسی را از مشارکت محروم کنند.


بیشتر بخوانید:ملکه زیبایی اوکراین و روسیه هم وارد جنگ شدند!


منبع: وقت صبح
سمانه امیری