فرزند آقای خواننده و همسر ایرانی‌اش به دنیا آمد!

نیهات دوغان خواننده مشهور اهل ترکیه در سال گذشته با یکی از طرفداران ایرانی خود آرزو دوغان ازدواج کرد. نیهات دوغان که برای پدر شدن روز شماری می کرد امروز این خبر خوشحال کننده را به هوادارانش داد.

فرزند آقای خواننده و همسر ایرانی‌اش به دنیا آمد!

به نقل از وقت صبح: نیهات دوغان خواننده مشهور اهل ترکیه در سال گذشته با یکی از طرفداران ایرانی خود آرزو دوغان ازدواج کرد. نیهات دوغان که برای پدر شدن روز شماری می کرد امروز این خبر خوشحال کننده را به هوادارانش داد.

فرزند آقای خواننده و همسر ایرانی‌اش به دنیا آمد!

نیهات دوغان سال گذشته دلش را به یکی از طرفداران ایرانی‌اش آرزو خانم باخت و برای مراسم خواستگاری به ایران آمد. این زوج مراسم عروسی مختصری را به همراه دوستان و آشنایان نزدیکشان در استانبول برگزار کردند.

فرزند آقای خواننده و همسر ایرانی‌اش به دنیا آمد!

نیهات دوغان و آرزو دوغان که بی سرو صدا ازدواج کردند، برای در آغوش گرفتن فرزند اول خود روز شماری می‌کردند. نیهات دوغان امروز خبر تولد فرزندشان را به طرفدارانش رساند.

فرزند آقای خواننده و همسر ایرانی‌اش به دنیا آمد!

نیهات دوغان با به اشتراک گذاری عکس های خانوادگی شان در بیمارستان، پیامی احساسی نیز به اشتراک گذاشت. او نوشت: «چیزی که همیشه در این دنیا بیشتر از همه می خواستم این بود که صاحب فرزند شوم. روز جمعه پسرم به دنیا آمد و از پروردگارم تشکر می کنم که دعای مرا قبول کرد… و از همسرم تشکر می کنم که زیباترین هدیه دنیا را به من داد. خدایا اول برای همسرم و سپس برای فرزندم سرنوشتی زیبا بنویس… هیجان پدر شدن شبیه به هیچ هیجانی نیست… خدا نصیب همه کنه.»


بیشتر بخوانید: خواننده مشهور یک عمل زیبایی دیگر به لیست عمل‌های خود اضافه کرد!


منبع: وقت صبح