ابراز علاقه “شاهین صمدپور” به همسرش پس از آزادی از زندان/ عکس

شاهین صمدپور پس از آزادی از زندان با انتشار تصویری زیبا در کنار همسرش متنی زیبا را به اشتراک گذاشت.

استوری احساسی “شاهین صمدپور” پس از آزادی اش از زندان/ عکس

به نقل از پرشین وی: شاهین صمدپور پس از آزادی از زندان با انتشار تصویری زیبا در کنار همسرش متنی زیبا را به اشتراک گذاشت. این مستند ساز مشهور اینستاگرامی که بعد از یکماه زندانی شدن آزاد شده بود با انتشار پستی در کنار همسرش شعری زیبا را نوشت که به شدت مورد توجه کاربران مجازی قرار گرفته است.

استوری احساسی “شاهین صمدپور” پس از آزادی اش از زندان/ عکس

شاهین صمد پور همچنین اعلام کرد که مدتی ترجیح می دهد به جای اشتغال به فعالیت های مجازی زمان بیشتری را به مادرش و خانواده اش اختصاص دهد.

آقای خبرنگار با انتشار عکس زیر نوشت:

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻭﯾﻢ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ، ﻓﻘﻂ

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

نیما شکرکردی

منبع: پرشین وی