بغل کردن کودک، کمک به تکامل شناختی

میزان تماس و لمس ، نگاه ، بغل گرفتن و لبخندی که مادر به کودک می زند موجب تحریک رفتارهای متناسب در کودک شده و لذا بر میزان تکامل شناختی او تاثیر می گذارد.

  سلامت نیوز:میزان تماس و لمس ، نگاه ، بغل گرفتن و لبخندی که مادر به کودک می زند موجب تحریک رفتارهای متناسب در کودک شده و لذا بر میزان تکامل شناختی او تاثیر می گذارد.

دکتر روشنک وامقی اظهار داشت : تکامل شناختی در برگیرنده فعالیت های مختلف ذهنی مثل تفکر حافظه تمرکز ، منطق ، توجه ، حل مسله و خلاقیت است و به عبارتی دیگر می توان شناخت را همان هوش دانست.

وی گفت : اوایل قرن بیستم ، تاکید زیادی بر " هوش" و سنجش و ارزیابی آن صورت می گرفت و باور عمومی بر این بود که این تست ها میزان هوش و موفقیت های آینده فرد را تعیین می کنند . به تدریج مشخص شد که نتایج این تست ها بسیار متاثر از فرهنگ و سطح اجتماعی افراد است  وآنها به شکل عادلانه به ارزیابی هوش نمی پردازند.

به گفته این روانپزشک ، کیفیت مراقبت از کودکان در مراکز نگهداری کودک تاثیر مستقیمی بر نمره تکامل شناختی آنها در تست های ارزیابی تکامل شناختی دارد حتی برخی از مطالعات ارتباط افسردگی پس از زایمان را با درجاتی از عملکرد ضعیف تر شناختی در کودک در سن 5 سالگی نشان داده اند.

وی خاطر نشان کرد : یکی از عوامل مهمی که بر تکامل شناختی کودکان تاثیر می گذارد " بازی " است و مطالعات متعددی در سطح جهان بر نقش بازی در ارتقای سطح تکامل کودک تاکید خاص داشته اند.