نویسندگان بزرگ کودک، کجا بودند؟

آکسفورد، شهری که "آلیس در سرزمین عجایب"، "نارنیا" و بسیاری از داستان های ماندگار ادبیات کودک جهان در آن خلق شدند، تا سال ۲۰۱۴ دارای یک موزه داستان و قصه گویی می شود.

سایت کتابک: آکسفورد، شهری که "آلیس در سرزمین عجایب"، "نارنیا" و بسیاری از داستان های ماندگار ادبیات کودک جهان در آن خلق شدند، تا سال ۲۰۱۴ دارای یک موزه داستان و قصه گویی می شود.

یک دوستدار ادبیات کودک در انگلستان با اهدای ۵/۲ میلیون پوند به برداشتن نخستین گام در ساختن موزه داستان و قصه گویی در آکسفورد کمک بزرگی کرد. در آکسفورد از چهار سال پیش یک موزه اینترنتی داستان وجود دارد اما دست اندرکاران آن تاکنون اندوخته کافی برای تبدیل یک ساختمان به موزه داستان نداشتند. آکسفورد، شهری است که سال ها، خانه نویسندگان مشهوری مانند سی اس لوییس، لوییس کارول، آرنولد روئل تالکین و فیلیپ پولمن و شاهد تولد داستان های به یاد ماندنی بسیاری بوده است.

با این کمک مالی، دست اندرکاران موزه،‌ یک ساختمان قدیمی عهد ویکتوریا را برای تبدیل کردن به موزه اجاره کرده اند. این ساختمان در منطقه ای قدیمی قرار گرفته که از خاطره و یادگارهای نویسندگان مشهور سرشار است. با این حال تا راه اندازی موزه هنوز راه درازی در پیش است. برآودها نشان می دهد که برای برپایی موزه در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱۱ میلیون پوند دیگر مورد نیاز است.

گفته می شود که این موزه می تواند هر سال ۱۰۰هزار بیننده را به خود جلب کند. کودکانی که به موزه سر می زنند می توانند بنشینند و به قصه ها گوش دهند، آن ها را به میل خود تغییر دهند و یا خود داستان ها یا قصه هایی را بیافرینند. "فیلیپ پولمن"،‌ نویسنده مشهور ادبیات کودک انگلستان، "مایکل مورپرگو" و "ژاکلین ویلسن" دارندگان پیشین عنوان افتخاری جایزه ادبیات کودک و نوجوان بریتانیا (childrens laureate) از حامیان برپایی این موزه هستند و آکسفورد را به خاطر پیشینه ادبی آن بیش از هر شهر دیگری در جهان شایسته داشتن چنین موزه ای می دانند.

دست اندرکاران و حامیان برپایی موزه داستان و قصه گویی آکسفورد تصمیم دارند تا در سال ۲۰۱۰ برنامه ای برای جمع آوری کمک های مالی برای برپایی موزه در سال ۲۰۱۴ آغاز کنند.