همجواری سنت و مدرنیته در فرش

فایگ احمد با الهام از فرش‌های آذربایجان آثار هنری منحصر به فردی را خلق کرده است. این هنرمند ساختار معمولی فرش را با هنر معاصر در هم آمیخته و هنری سحرآمیز را به وجود آورده است. در این آثار رد پای مینیمالیست‌ها، کلاسیک‌‌ها و .. را مشاهده خواهید کرد.

نی نی بان: فایگ احمد با الهام از فرش‌های آذربایجان آثار هنری منحصر به فردی را خلق کرده است. این هنرمند ساختار معمولی فرش را با هنر معاصر در هم آمیخته و هنری سحرآمیز را به وجود آورده است. در این آثار رد پای مینیمالیست‌ها، کلاسیک‌‌ها و .. را مشاهده خواهید کرد.

 

از خصوصیات آثار او ترکیب هنر سنتی و مدرن است. او می‌گوید: «هنر من فراتر از مرزها است. من بدون هیچ فکری این کار را انجام می‌دهم. این آثار بیان احساس آنی من است. جهان هر لحظه در حال تغییر است، افکار و احساسات ما نیز به تبع تغییر می‌کنند. من تنها احساسات خود را در هنر بیان می‌کنم و مطمئن هستم که همه شما دوست دارید از این آثار در نمایشگاه‌ها دیدن کنید، اما آیا تا به حال درباره استفاده از آنها در خانه فکر کرده‌اید؟