اشک شوق و علت هایی که نمی دانستید

این اشک هنگام احساساتی‌شدن انسان‌ها (استرس هیجانی‌) و بخاطر احساس مثبت و شوق ترشح می‌شود.که به آن اشک شوق می گویند.
مجله پزشکی دکتر سلام: این اشک هنگام احساساتی‌شدن انسان‌ها (استرس هیجانی‌) و بخاطر احساس مثبت و شوق ترشح می‌شود.که به آن اشک شوق می گویند.

علت اصلی اشک شوق را بدانید!

نتایج تحقیقات جدید محققان دانشگاه ییل نشان داده، بیشتر افراد ممکن است برای ایجاد تعادل در احساسات خود اشک شوق را تجربه کرده باشند.

اوریانا آراگون، روانشناس دانشگاه ییل و از محققان این پژوهش اظهار کرد: افراد برای ایجاد تعادل در احساسات اشک شوق می‌ریزند. زمانی که احساس افراد با حس‌های مثبت تحریک می‌شود، آنها برای بازیافتن احساسات بهتر خود اشک شوق را تجربه می‌کنند.

محققان یادآور شدند، نمونه‌های بسیاری از تجربه‌های مثبت وجود دارد که موجب رهاسازی احساس منفی می‌شود، برای مثال ممکن است زنی بعد از بازگشت دوباره همسرش از جنگ اشک شوق بریزد و یا افراد بزرگسال در برابر کودک زیبا و دلنشین گونه وی را نیشگون بگیرند.

این گروه تحقیق دریافتند رخدادهای شاد با واکنش‌های منفی متعادل، احساس شدید و سریعی در برابر دیگران ایجاد می‌کند. به عقیده این گروه، فارغ‌التحصیلی کودکان موجب فشردن گونه آنان و همچنین اشک شوق والدین می‌شود.

آراگون در ادامه افزود: این رفتار افراد در کنترل احساس بسیار مهم و با سلامت جسمی و روحی آنان مرتبط و تعیین کننده کیفیت رفتار و ارتباط افراد با دیگران و حتی چگونگی کار با یکدیگر است.
نتایج این تحقیق در نشریه Psychological Science منتشر شده است.