میزان خواب نوزاد، کلید یادگیری و حافظه او

دانشمندان می گویند که کلید یادگیری و حافظه کودک چرت های طولانی نوزادان در ماههای ابتدایی زندگی آنهاست.
نی نی بان، گروه ترجمه: دانشمندان می گویند که کلید یادگیری و حافظه کودک چرت های طولانی نوزادان در ماههای ابتدایی زندگی آنهاست. آزمایش های انجام شده روی 216 نوزاد تا قبل از 12 ماه نشان داد که اگر بچه ها در ماههای ابتدایی زندگی خواب های طولانی نداشته باشند، نمی توانند مهارت های جدید را به خاطر بسپارند. تیمی از دانشگاه شفیلد در پی این تحقیق به این نتیجه رسیده که بهترین زمان برای یادگیری قبل از خواب بوده و بر اهمیت خواندن در زمان خوابیدن تاکید کرده است.  کارشناسان گفتند که خواب می تواند در سالهای اولیه زندگی خیلی بیشتر از سنین دیگر مهم تر باشد. افراد در دوران نوزادی و بیش از هر مقطع دیگری در زندگی خود، بیشترٍ زمان خود را در خواب سپری می کنند. در عین حال محققان در دانشگاه شفیلد و دانشگاه بوخوم در آلمان می گویند که در مورد نقش خواب در سالهای ابتدایی زندگی چیزهای بسیار کمی می دانیم.

تاثیر خواب بر یادگیری کودکان
 
یادگیری، خوابیدن، تکرار کردن
آنها به بچه های بین شش تا دوازده ماهه سه شیوه جدید بازی کردن با عروسک های خیمه شب بازی را آموختند.
 
تجربه
نیمی از بچه ها بعد از چهار ساعت از زمان بازی به خواب رفتند و بقیه آنها یا اصلا نخوابیدند یا زمان خواب و چرت آنها کمتر از سی دقیقه بود.
 
روز بعد، بچه ها تشویق به تکرار آنچه آموخته بودند، شدند. نتیجه این آزمایش نشان داد که خوابیدن بچه ها در یادگیری آنها بسیار حیاتی و مهم بوده است.
 
به طور میانگین، یک و نیم مهارت آموخته شده  بعد از خوابیدن دوباره قابل تکرار است. درحالیکه اگر بچه خواب کمی داشته باشد، تقریبا هیچ مهارتی را یاد نگرفته و قادر به تکرارآن نیست . دکتر جین هربرت از دپارتمان روانشناسی دانشگاه شفیلد گفته بچه هایی که بعد از یادگیری مهارتی به خواب می روند، خوب یاد می گیرند و آنهایی که نمی خوابند، به هیچ وجه چیزی یاد نمی گیرند. رویدادهای رخ داده قبل از خواب بچه های مهمترین اتفاق در این پروسه هستند. و تحقیقات کامل تر نشان داد که کتاب خواندن با بچه ها قبل از خواب آنها چه اندازه ارزشمند است.
 
تحقیقی که در مورد مکانیزم حافظه در خواب صورت گرفته، نشان داده که چطور ارتباط های جدید بین سلولهای مغزی در زمان خواب شکل گرفته است. به همین دلیل این طورنتیجه گیری شده که خواب در برخی از سنین به مراتب مهم تر از سنین دیگر است. بچه ها باید به طور حتم خواب کافی داشته باشند تا مهارت یادگیری آنها تقویت شود. ولی تمرکز روی یادگیری قبل از خواب شاید بهترین راه ممکن نباشد. آنچه  آمار نشان داده این است که خوابیدن بعد از تمرین کردن مثبت است ولی خواب آلود بودن در زمان تمرین و یادگیری مناسب نیست.