تورم تخمدان ها و احتمال بارداری

اگر تاخیر در بارداری دارید همراه همسرتان به یکی از کلینیک های نازایی مراجعه کنید تا بررسی ها و اقدامات لازم برای تان صورت گیرد. بارداری تنها به یک عامل یا یک زوج بستگی ندارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ﺑﺎ ﺳﻼﻡ. ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ۲۷-۲۸ ﺭﻭﺯﻩ بوده و ﻣﻌﻤﻮلا ﺣﺘﯽ ﺗﻮی ﻣﺎه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ (ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ الاﻥ) ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﯼ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ام ۳۴ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﺪ و ﺳﺮﯼ ﻗﺒﻠش هم ۳۰ ﺭﻭﺯه شد. ﺩﮐﺘﺮﻡ می گوید کمی تخمدان هایت ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺍﺭند و ﻣﺘﻔﻮﺭﻣﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اند که ﺭﻭﺯﯼ یکی ﺑﺨﻮﺭﻡ. ﭼﻪ ﭼﻴﺰهاﻳﯽ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻢ برای ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﻢ؟ ﺑﻌﺪش هم می خواهیم ﺍﮔر ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻟﻤاﻥ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷد. ﭼﻪ ﺭﻭﺯهاﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ است ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ؟

پاسخ دکتر کتایون بریجیس، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
اگر تاخیر در بارداری دارید همراه همسرتان به یکی از کلینیک های نازایی مراجعه کنید تا بررسی ها و اقدامات لازم برای تان صورت گیرد. بارداری تنها به یک عامل یا یک زوج بستگی ندارد و لازم است که هر دو نفر با هم تحت نظر قرار بگیرید تا در صورت نیاز اقدامات درمانی لازم برای شما در نظر گرفته شود. در خصوص پسردار شدن هم روش های به اصطلاح خانگی از نظر آماری نتیجه معناداری روی تعیین جنسیت جنین ندارند و مطالعات بزرگ اثربخشی شان را نشان نداده است.