خواب کم نوزاد، بیقراری می کند چه کنم؟

نوزاد در اوایل عمر به مدت طولانی می خوابد این مدت به 16 تا 17 ساعت در روز می کشد همچنین به علت اینکه حجم معده ی نوزاد کم است و شیر مادر هضم و جذب غذا را باری او آسانتر می کند، این معده با حجم کم به سرعت تخلیه می شوند و این امر سبب گرسنگی و در نتیجه بیداری نوزاد می گردد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام من دختری شش ماهه دارم شب ها کم می خوابد یک یا دو ساعت بیدار می شود و بیقراری می کند.

پاسخ دکتر منصور بهرامی، متخصص اطفال:
نوزاد در اوایل عمر به مدت طولانی می  خوابد این مدت به 16 تا 17 ساعت در روز می  کشد همچنین به علت اینکه حجم معده  ی نوزاد کم است و شیر مادر هضم و جذب غذا را باری او آسانتر می  کند، این معده با حجم کم به سرعت تخلیه می  شوند و این امر سبب گرسنگی و در نتیجه بیداری نوزاد می گردد. همچنین دل درد  هایی در این دوران وجود دارد که سبب بیداری نوزاد از خواب می شود که به آنها کلیک دوره نوزادی گفته می  شود دل درد  هایی هستند که در وقت معین به سراغ نوزاد می  آیند و او را دچار نفخ و بی قراری می  کند سپس نوزاد 5 درصد تا یک ساعت گریه می  کند و بعد به خواب می  رود. ریفلاکس   هم موجب بی  خوابی کودک در شب می  شود که به معنای بازگشت شیر از معده به مری است چون شیری که در معده است با اسید معده مخلوط می  شود، هنگامی که بالا می  یاد سوزش ایجاد می  کند و نوزاد ترش می  کند. به مادران سفارش می  کنم بعد از شیر دادن نوزاد را قائم نگه دارند تا معده پر کمی تخلیه شود و کمتر برگشت شیر اتفاق افتد. دریچه  ای که فایل بین مری و معده است در نوزاد محکم نیست و درست بسته نمی  شود در نتیجه بچه  ای که افقی خوابیده به جای اینکه محتوای معده  اش به سمت پایین و روده  ها برود به سمت مخالف و ناحیه مری می   رود و در اثر سوزش که ایجاد می شود نوزاد از خواب بیدار می گردد.