شکل سر در نوزادان، تغییر می‌کند؟

خیلی نگران این مساله نباشید چون فرم جمجمه کودک به تدریج تغییر می کند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در مورد کج و ناصاف بودن سر نوزادان توضیح بدهید چکار کنیم سر صاف داشته باشند. 

پاسخ دکتر آتوسا فولادگر، متخصص اطفال:
خیلی نگران این مساله نباشید چون فرم جمجمه کودک به تدریج تغییر می کند. معمولا روند رشد جمجمعه به شکلی است که با فشار بر سطوح و برآمدگی به تدریج تا حدودی برجستگی ها برطرف می شود و سر شکل گرد به خود می گیرد. می توانید حین خواب سر کودک را جابجا کنید و به سمت دیگر بچرخانید. در واقع باید فرم سر کودک را موقع خوابیدن مرتب تغییر دهید برای مدتی به سمت چپ بخوابد و مدتی دیگر به سمت راست. اگر دائم کودک به پشت بخوابد سر او صاف می شود. معمولا کودکان به پشت خوابانده می‌شوند و به همین دلیل برای مدتی پشت سر حالت تخت به خود می‌گیرد ولی این حالت موقتی بوده و تا دو سالگی معمولا سر شکل گرد به خود می‌گیرد.