نشانه های باردار بودن چیست؟

من این ماه تصمیم به اقدام بارداری داشتم. نزدیکی محافظت نشده داشتم. درد شدید دل و کمر ( مثل زمان قاعدگی) دارم. نشانه چیست؟
پرسش: من این ماه تصمیم به اقدام بارداری داشتم و از روز11 ام کیت تخمک گذاری استفاده کردم، روز 11 ام دو خط هم رنگ ولی نه خیلی پررنگ داشتم، روز12 ام خط پایینی کم رنگ تر شد و روز 12 ام تقریبا محو شد، در روز 9ام و 12ام نزدیکی محافظت نشده داشتم و دیروز و امروز که  15و 16 دوره ام هست درد شدید دل و کمر ( مثل زمان قاعدگی) دارم، این درد ممکنه مربوط به لانه گزینی باشه؟ اگر نه چه چیزی میتونه عامل این درد شده باشه؟

پاسخ: می تواند باشد البته احتمال کم. قرص فولیک اسید مصرف شود. بی بی چک حدود 7 تا 10 روز بعد آن درد انجام شود.


منبع: تبیان