تاثیر قرص بر دستگاه تناسلی جنین!

داشتن فولیکول غالب ضخامت اندومترم 6 بود دکتر برایم قرص مدروکسی پروژسترون نوشت.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من با داشتن فولیکول غالب ضخامت آندومترم 6 بود دکتر برایم قرص مدروکسی پروژسترون نوشت از شب 15به مدت 10شب؛ آیا در صورت وقوع حاملگی این قرص تاثیر منفی بر جنین نمی گذارد. خیلی نگرانم، چون در یکی از سایت ها نوشته بود در صورت جنین دختر موجب تغییر دستگاه تناسلیش می شود.

پاسخ دکتر مریم کاشانیان، فوق تخصص زنان و زایمان:
خوردن این قرص اگر کمتر از 12 روز باشد هیچ تاثیری بر روی جنین ندارد چرا که مقدار آن ناچیز است و با مصرف قرص مدروکسی پروژسترون در 10 شب نمی تواند باعث تغییر در آلت تناسلی جنین شما شود اما شما باید برای رفع نگرانی و اطمینان بیشتر به دکتر زنان مراجعه کنید و معایناتی روی شما صورت گیرد.