راه تشخیص بارداری، ممکن است؟

من تا ۱۹روز سیکلم فقط نزدیکی داشتیم. آیا احتمال بارداری وجود داره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من قصد بارداری دارم. سیکل پریودیم ۳۴روزه هست. من تا ۱۹روز سیکلم فقط نزدیکی داشتیم آیا احتمال بارداری وجود داره.

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.