فاصله بین دو زایمان، نرمال چقدر باید باشد؟

اگر بخواهم طبیعی زایمان کنم باید فاصله خاصی بین دو زایمانم را رعایت کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: اگر بخواهم طبیعی زایمان کنم باید فاصله خاصی بین دو زایمانم را رعایت کنم؟


پاسخ دکتر بهرام ایروانی، متخصص زنان و زایمان:
معمولا بهتر است ۱۸ تا ۲۳ ماه پس از زایمان اول صبر کنید. بعد‌ از طی مراحل ۹ ماهه بارد‌اری و انجام عمل زایمان، بد‌ن ماد‌ر از تمام ذخایر تخلیه شد‌ه است. واژن یک عضله است و عضله در اثر زایمان باز شده است و دوباره جمع می شود. فاصله گذاری مناسب بین حاملگی ها این فرصت را به عضلات واژن می دهد تا خود را ترمیم کنند و کاملا بهبود پیدا کند و برای بارداری مجدد آمادگی پیدا کند.