درد قبل از عادت ماهانه، طبیعی است؟

تا وقت پریودم هم تقریبا یک هفته مونده و حس سنگینی و بی حسی دارم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 2 روز هست که زیر دلم درد، حس سنگینی و بی حسی دارم ولی زیاد نیست. تا وقت قاعدگی هم تقریبا یک هفته مونده و ترشحاتم هم تقریبا زیاد و سفید هست. علت چیست؟پاسخ دکتر فاطمه واثق رحیم پرور، ماما:
بهتر است که نگران نباشید چون احتمال دارد این حالت به دلیل نزدیک شدن شما به دوران پریود باشد و به طور کلی طبیعی است ولی اگر این درد همیشگی است یعنی با نزدیک شدن به دوران پریود این درد را احساس می کنید باید برای شناسایی مشکل و درمان به متخصص زنان مراجعه کنید تا در دراز مدت برای شما مشکل جدی ایجاد نکند.