زمان راه رفتن کودک، وابسته به چیست؟

پسرم زبان فارسی و کردی را به خوبی و انگلیسی را تاحدودی متوجه می شود. الگوسازی کاملا مهارت دارد یادگیری خیلی خوبی دارد و خوب غذامی خورد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسری دارم 15 ماهش تمام شده. وزن تولد 3530 قد 52و دور سر36 وزن فعلی10کیلو و 600گرم قد 80 و دور سر48/5 به خوبی صحبت می کند. زبان فارسی و کردی را به خوبی و انگلیسی را تاحدودی متوجه می شود. الگوسازی کاملا مهارت دارد یادگیری خیلی خوبی دارد و خوب غذامی خورد. به تنهایی از روی زمین میایستد ولی راه نمی رود و من خیلی نگران هستم. به طور کلی مراحل تکاملی حرکتی درشت او کمی با تاخیر بوده اماخیلی باهوش است و روابط اجتماعی خوبی هم دارد.

پاسخ دکتر محمد عطاریان، متخصص اطفال:
راه افتادن کودکان بستگی به جثه آن ها دارد. اگر جثه اش ریز باشد و دیر راه بیفتد، هم ایرادی ندارد. اما اگر چاق باشد و دیر راه بیفتد، حتما باید از نظر ابتلای به راشیتیسم و بیماری استخوانی بررسی شود. معمولا انتظار می رود که نوپا در 15 ماهگی راه بیفتد همچنین اگر مقداری انحنا داشته باشد، دیر راه می افتد. به طور کلی بچه ها در ۱۴ ماهگی راه می افتند و پسرها هم زودتر از دختران شروع به راه رفتن می کنند. اگر کودک شما در طی این ماه راه نیفتاد، به ارتپد اطفال مراجعه کنید.