تغییرات بدن در دوران حاملگی، بیشتر آشنا شوید

در اوایل بارداری همراه با شروع تغییرات ناشی از حاملگی، معمولا تغییراتی در خلق و خوی و احساسات برخی خانم ها دیده می شود که امری طبیعی است.
در اوایل بارداری همراه با شروع تغییرات ناشی از حاملگی، معمولا تغییراتی در خلق و خوی و احساسات برخی خانم ها دیده می شود که امری طبیعی است. سه ماهه دوم که بدن مادر به تغییرات ایجاد شده عادت می کند، حالت تهوع صبحگاهی و ویار از بین رفته و مادر در وضعیت متعادلی قرار می گیرد. از آنجایی که حرکات جنین از سه ماهه دوم ( از هفته 16 - 18 به بعد ) احساس می شود این دوره لذت بخش ترین مرحله حاملگی برای مادر است.

در اواخر حاملگی نیز مادر به دلیل بی خوابی و نگرانی، بی حوصله و عجول است. در این دوره پدر وو مادر می توانند با تهیه مقدمات تولد نوزاد از این اضطراب بکاهند.
منبع: zimed