۲۳۲۱۴۸
۱۰۷۲
۱۰۷۲

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

غالبا‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬عجیب‌ترین‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬کاری‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیشنهادشان‭ ‬می‌تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬دستمایه‭ ‬طنز‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬فقط‭ ‬می‌خواهند‭ ‬حرفی‭ ‬را‭ ‬زده‭ ‬باشند‭.

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

به نقل از برترین ها: غالبا‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬عجیب‌ترین‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند.‭ ‬کاری‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیشنهادشان‭ ‬می‌تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬دستمایه‭ ‬طنز‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬فقط‭ ‬می‌خواهند‭ ‬حرفی‭ ‬را‭ ‬زده‭ ‬باشند.‭

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬امیرحسین‭ ‬بانکی‌پور‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬باید‭ ‬کاری‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬پسران‭ ‬دهه‭ ‬شصتی‭ ‬باهم‭ ‬ازدواج‭ ‬کنند؛‭ ‬تعداد‭ ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬دویست‭ ‬هزار‭ ‬دهه‭ ‬شصتی‭ ‬و‭ ‬دهه‭ ‬پنجاهی‭ ‬مجرد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬پسر‭ ‬هستند،‭ ‬اگر‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬شوند‭ ‬عدد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‮»‬‭. ‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

اما‭ ‬همه‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬این‌عدم‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬فرزندآوری‭ ‬در‭ ‬بحران‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بدتر‭ ‬می‌شود‭ ‬خلاصه‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬آقای‭ ‬نماینده‭ ‬با‭ ‬واکنش‌هایی‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬عصر‭ ‬ایران‭ ‬طی‭ ‬یادداشتی‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬مهرداد‭ ‬خدیر‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬اسم‭ ‬این‭ ‬نماینده‭ ‬آقای‭ ‬بانکی‌پور‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬قاعدتا‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬مرکز‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬بیگانه‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬یادآوری‭ ‬است‭:‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

ازدواج‭ ‬یا‭ ‬جمعیت

ایشان‭ ‬مشخص‭ ‬نکرده‭ ‬دغدغه‭ ‬اصلی،‭ ‬۴میلیون‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬جوان‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬بحث‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت،‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬۴‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬متولد‭ ‬دهه‌های‭ ‬۶۰‭ ‬و‭ ‬۵۰‭ ‬برای‭ ‬ایشان‭ ‬موضوعیت‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬طریقیت؟‭ ‬اگر‭ ‬موضوعیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬منظور‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬تضمینی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬صاحب‭ ‬فرزند‭ ‬شوند؟‭

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬چون‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زن‭ ‬وشوهرهای‭ ‬تازه‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬صاحب‭ ‬فرزند‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬تفاوت‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ناباروری‭ ‬فرزندآوری‭ ‬منتفی‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬طریقیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬غرض‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمت‭ ‬باید‭ ‬محقق‭ ‬ساخت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬همسری‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬حاضرند‭ ‬سراغ‭ ‬این‭ ؟‭!‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬ آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭

دوست‭ ‬دیگری‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬دارد‭. ‬فرزند‭ ‬دوم‭ ‬نمی‌آورند‭ ‬چون‭ ‬نمی‌خواهند‭ ‬۱۲‭ ‬سال‭ ‬دیگر،‭ ‬درگیر‭ ‬ساختار‭ ‬فرسوده‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬شوند‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنید‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

طلاق‭ ‬دشوار‭

دلیل‭ ‬امتناع‭ ‬برخی‭ ‬دختران‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نخواهند‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬شوند‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬میسر‭ ‬نیست‭. ‬سابق‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬مهریه‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌گرفتند‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬1000‭ ‬سکه‭ ‬ابزاری‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬تن‭ ‬دهد‭. ‬ با‭ ‬سکه‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬دیگر‭ ‬پسران‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬مهریه‌های‭ ‬بالا‭ ‬نمی‌روند‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬این‭ ‬ابزار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬قبول‭ ‬مهریه‭ ‬سنگین‭ ‬با‭ ‬عقل‭ ‬سلیم‭ ‬سازگار‭ ‬نیست‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬قوانین‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنید‭. ‬نگویید‭ ‬شرع‭ ‬دست‌تان‭ ‬را‭ ‬بسته‭. ‬چون‭ ‬در‭ ‬قضایای‭ ‬اخیر‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬قانون‭ ‬می‌چربد‭ ‬نه‭ ‬نظرات‭ ‬فقهی‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

مسکن‭ ‬اجاره‌ای‭

زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬طبعا‭ ‬باید‭ ‬زیر‭ ‬یک‭ ‬سقف‭ ‬بروند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬که‭ ‬نمی‌شود‭. ‬وعده‭ ‬۴‭ ‬میلیون‭ ‬مسکن‭ ‬آقای‭ ‬رئیسی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬پوچ‭ ‬درآمده‭ ‬فعلا‭. ‬مگر‭ ‬از‭ ‬قرارداد‭ ‬۲۵ساله‭ ‬با‭ ‬چینی‌ها‭ ‬خانه‌ای‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭. ‬دست‭ ‬کم‭ ‬خانه‌های‭ ‬استیجاری‭ ‬بسازید‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬دهید‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬پول‭ ‬ندارید؟‭ ‬نسازید‭. ‬همین‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬خانه‭ ‬خالی‭ ‬را‭ ‬دولت‭ ‬اجاره‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬جوانان‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬ مهاجرت‭

روند‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬عملا‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬باید‭ ‬کسر‭ ‬شود‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬کاری‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬مهاجرت‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬کاری‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬برگردند‭.‬

بیشتر بخوانید: ازدواج بعد ۵۰ سالگی این سلبریتی‌ها یعنی هیچ وقت دیر نیست!

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

مشاوره ویدیویی

  • اخبار داغ
  • جدیدترین
  • پربیننده ترین
  • گوناگون
  • مطالب مرتبط

  برای ارسال نظر کلیک کنید

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «نی نی بان» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.