رابطه زناشویی در بارداری، بچه م دوقلو میشه؟

آیا اگر در بارداری نزدیکی دوباره داشته باشم امکان دارد فرزندم دوقلو شود؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: در سونوگرافی ساک حاملگی در موقعیت و سایز مناسب و سن حاملگی شش هفته تشخیص داده شده اما قلب جنین هنوز تشکیل نشده بود. در تخمدان راست فولیکول 21 میلی متری دیده شده آیا اگر نزدیکی دوباره داشته باشم امکان دارد فرزندم دوقلو شود؟

دکتر لیلا قضاتی، متخصص زنان و زایمان:
دوست گرامی احتمال بارداری مجدد در شما بسیار ضعیف است اگر چه در دنیا موارد نادری گزارش شده است اما این امکان بسیار دور از ذهن است. قلب از نظر علمی در 6 هفتگی تشکیل می شود و فولیکول گزارش شده در سونوگرافی شما جسم زرد حاملگی می باشد.