نشانه های تخمک گذاری در زنان، چگونه است؟

جالب است بدانید مردان می‌ توانند به راحتی زمان تخمک گذاری زنان را از رفتارشان بفهمند.
زنان وقتی در دوره تخمک گذاری هستند رفنارشان تغییر می‌کند. در کنار عوامل دیگر زنان در دوران تخمک‌گذاری خیلی بیشتر در مورد رابطه جنسی خیال پردازی می‌کنند. خیلی بیشتر دوست دارند قرمز یا صورتی بپوشند خیلی بیشتر دوست دارند با مردها وقت بگذرانند. بنابراین طبق تحقیقات، دوران تخمک گذاری زنان به آن اندازه که فکر می‌کنند پنهانی نیست و به راحتی می‌توان تشخیص داد.

در واقع دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که مردان می‌توانند به راحتی زمان تخمک گذاری زنان را از رفتارشان بفهمند. جالب توجه است که مجموعه جدیدی از مطالعات نشان می‌دهد که خود زنان هم، دوران تخمک گذاری زنان دیگر را در هنگام رفتار با مرد خودشان درک می‌کنند. به ویژه اینکه زنان با هوشیاری توانایی این را دارند که مرد خودشان را در مقابل زنان دیگر که در دوره تخمک گذاری است حفظ کنند تا مبادا در دام آنها بیافتند.

زیرا همانطور که گفتیم زنان در این دوره بسیار متفاوت عمل می‌کنند. در آخرین مقالات نوشته شده و تحقیقات اخیر نشان داد که زنانی که همسر ایده آل دارند  در دوران تخمک گذاری خودشان بیشتر از دیگر زنان به امنیت همسرشان درمقابل زنان دیگر ( که آنها هم در دوران تخمک گذاری سعی در جذب مردان دیگر دارند) اهمیت می‌دهند. محققان به مردان می‌گویند که وقتی زن آنها در زمان‌های خاصی بیشتر به رفتارهای آنها در مقابل دیگر زنان واکنش نشان می‌دهند باید بدانند که به احتمال زیاد، همسر آنها در دوران تخمک گذاری به سر می برند و به دنبال امنیت همسر خود در مقابل رفتارهای زنان دیگر هستند.

یک موضوع جالب که شاید تا به حال کمتر به آن پرداخته شده بود و جالبتر اینجاست که تحقیقات در زمینه رفتارهای ناخودآگاه زنان در دوران تخمک‌گذاریشان همچنان ادامه دارد. توصیه متخصصین به مردان این است که این غریزه زنان را که در بیشتر موارد ناخودآگاه است درک کنند و در این روزها بیش از پیش جلوی مشاجرات و حسادتهای زنانه را بگیرند.


منبع: زنجفیل