روزه در دوران بارداری، تهوع ندارم

من در هفته دهم باداری هستم و روزه می گیریم و هیچ حالت تهوع و بیحیالی ندارم. اشکال دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته دهم باداری هستم و روزه می گیریم و هیچ حالت تهوع و بیحالی ندارم امکان ناقص بودن فرزندم هست؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا بخوانید.