اشتباه در سونوگرافی دوقلوها، ممکنه؟

دو قلو باردارم. به من گفتند راست دختره و قل چپ پسر.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته 16 آمنیوسنتز دادم. دو قلو باردارم. به من گفتند راست دختره و قل چپ پسر. جنسیت قل ها با اون چیزی که توی سونوگرافی nt گفتن برعکس بود. دوباره الان تو هفته 18 سونوگرافی دادم. اما باز تو سونوگرافی جنسیت قل ها با چیزی که آمنیوسنتز گفته بود برعکس بود. یعنی تو سونوگرافی راست پسر و چپ دختر بود.

پاسخ دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی:
دوست گرامی، به طور کلی این که کدام قل از جنین شما در سمت راست یا چپ قرار بگیرند اهمیتی ندارد. در هر حال با توجه به سونوگرافی یکی از قل ها دختر و یکی پسر است. بستگی به کسی که سونوگرافی شما را انجام می دهد دارد و راست بودن قل پسر یا دختر در نتیجه بارداری تاثیری ندارد. نگران نباشید.