عدم وابستگی نوزاد به مادر، علت

پسر پنج ماه و نیمه ام به پدرش بیشتر از من‌ وابستگی دارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر پنج ماه و نیمه ام به پدرش بیشتر از من‌ وابستگی دارد. طوری که خیلی مواقع از بغلش به بغل من نمی آید. با این که از صبح تا شب فقط با منه. دلیل این قضیه چی می تونه باشه؟

پاسخ دکتر پرویز رزاقی، روانشناس خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
این وابستگی در بچه ها موقتی است. ممکن است شما زمانی که فرزندتان گریه می کند به سمتش بروید و او گریه کند ، واکنش بد نشان دهد و شما ناراحت شوید و با خودتان بگویید که من چه کار بدی کردم که فرزندم این واکنش را نشان می دهد و شاید احساس ضعف کنید. اجازه دهید که بغل پدرش باشد. اما اگر دیدید در آستانه وابستگی شدید است آرام آرام حمایت بیشتری از فرزندتان بکنید و وقت بیشتری برای او بگذارید. ضمن این که ارتباط کلامی خودتان را با او بیشتر کنید.