اولین غذای کمکی به نوزاد، چگونه بدهیم؟

با شروع غذای کمکی، دادن آب جوشیده خنک شده به دفعات مورد علاقه شیرخوار، لازم است.
چگونه باید غذای کمکی را شروع کرد و ادامه داد؟
غذای کمکی در پایان 6 ماهگی (180 روزگی)شروع می شود و همزمان با شروع غذای کمکی تغذیه با شیرمادر همچنان مکرر و بر حسب میل و تقاضای شیرخوار،ادامه داشته و حتی دفعات تغذیه با شیر مادر افزایش می یابد.
 
هفته اول ماه هفتم
شروع غذای کمکی با فرنی آرد برنج است که روز اول از یک قاشق مرباخوری یک بار در روز (ظهر) شروع شده و م کم به مقدار دفعات آن اضافه می شود. به طوری که روز دوم به دو قاشق مربا خوری (یک قاشق ظهر و یک قاشق عصر)، روز سوم به سه قاشق مربا خوری (ظهر و عصر و شب هر بار یک قاشق)، روز چهارم به 4 قاشق مرباخوری (صبح،ظهر،عصر و شب هر با یک قاشق) روز پنجم به 8 قاشق مرباخوری (صبح،ظهر،عصرو شب هربا 2 قاشق) و روز هفتم 12 قاشق مربا خوری (صبح،ظهر،عصرو شب هربا 3 قاشق) می رسد.
 
هفته دوم ماه هفتم
در این هفته می توان علاوه بر فرنی،شیربرنج و حریر بادام نیز به کودک داد. این غذاها هم باید از مقدار کم و یک بار در روز شروع شوند و به تدریج افزایش یابند.
 
شروع حریر بادام:روز اول یک قاشق مرباخوری حریر بادام علاوه بر فرنی می دهیم،روز دوم 3 قاشق مربا خوری حریر بادام بجای یک نوبت فرنی داده و سپس روزی 2 نوبت حریر بادام و 2 نوبت فرنی می دهیم.

هفته سوم و چهارم ماه هفتم
تغذیه با فرنی ، شیر برنج و حریر بادام را بسته به غلاقه کودک می توان حتی تا یک سالگی و یا بیشتر از آن به عنوان وعده غذایی کمکی ادامه داد. در هفته سوم شروع تغذیهکمکی، مصرف انواع سبزیجات مثل سیب زمینی ، هویج ، جعفری ، گشنیز ، کدوسبز ، لوبیا سبز ، و .. برای تغذیه کودک شروع می شود . در این هفته علاوه بر فرنی ، می توان با مخلوط سبزیجات و برنج سوپ تهیه کرد و آن را به خوبی پخت و نرم کرد. بهتر استسبزیجات نامبرده شده را تک کت و به مرور به سوپ اضافه کرد. مثلا هر سه روز یک بار نوع سبزی را به سوپ اضافه کرد.علاوه بر این ، به سوپ کودک نباید نمک ، شکر و یا چاشنیاضافه کرد. بهتر است کدو ، کرفس و لوبیا سبز ، ابتدا پخته شده و بعد به سوپ کودک اضافه شوند. سبزی ها باید در آخرین لحظه های پخت سوپ اضافه شئند و در ظرف هم بسته شود تا ویتامین های آنها از بین نرود.بین تمام سبزی ها ، فقط اسفناج است که مصرف آن تا یک سالگی مجاز نبوده و نباید به سوپ شیر خوار اضافه شود. از همفته چهارم می توان مقدار کمی گوشت قرمز یا گوشت مرغ به سوپ اضافه کرد. گوشت را باید به قطعات بسیار کوچک تقسیم کرد و یا از چرخ کرده آن استفاده کرد که کاملا پخته باشد.غذاها در شروع باید نسبتا رقیق باسند و غلظت آنها کمی بیشتر از شیر باشد و بعد به تدریج به غلظت آنها افزوده شود. سفت کردن تدریجی غذاها به یاد گرفتن عمل جویدن کمک می کند. اگر در شروع تغذیه تکمیلی ، کودک به یک غذا بی میلی نشان داد، نباید پافشاری کرد باید آن غذا را برای یک تا دو هفته حذف کرد و سپس دوباره به او داد و وقتی غذلی جدیدی شروع می شود، غذلی قبلی هم ادامه پیدا می ند مگر اینکه کود آنرا نخورد یا به آن عدم تحمل نشان دهد.
 
توجه:
1-با شروع غذای کمکی، دادن آب جوشیده خنک شده به دفعات مورد علاقه شیرخوار ، لازم است.
2-علا وه بر مولتی ویتامین (25 قطره در روز) استفتده از قطره آهن (15 قطره در روز) با شربت آهن به مقدار 1/5 cc (معادل 12/5  میلی گرم ) ضروری است.
3-توصیه می شود دادن قطره آهن و قطره مولتی ویتامین به کودک ، تا 2 سالگی ادامه داشته باشد.
منبع: سروش بانوان