حرف زدن با نوزاد، مفید است؟

آیا حرف زدن می تواند توانایی کودک را برای حرف زدن جلو بیندازد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادم ۳ ماه دارد و دوست دارم خیلی زودتر از سنش حرف زدن را آغاز کند به همین منظور مرتب با او صحبت میکنم آیا حرف زدن میتواند توانایی کودک را برای حرف زدن جلو بیندازد؟
 
پاسخ دکتر سعیده فراتی، متخصص اطفال:
دوست عزیز تا حدی می تواند کمک کند، از وقتی بچه شروع به حرف زدن کند یعنی کلمه بگویید، حرف زدن به پیشرفت بچه کمک می کند، ولی برای نوزاد شش هفت ماهه زیاد تاثیر ندارد. بیشترین کمک برای زمانی است بچه شروع به حرف زدن کند.