شکر برای نوزاد، به فرنی اضافه کنم؟

آیا استفاده از شکر قهوه ای یا نبات سفید را برای اضافه کردن به فرنی و حریره بادام توصیه میکنید؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام.با توجه به اینکه شکر برای کودکان ضرر داره،شما استفاده از شکر قهوه ای یا نبات سفید را برای اضافه کردن به فرنی و حریره بادام توصیه میکنید؟
میتونم از برنج قهوه ای برای تهیه سوپ استفاده کنم؟
 
 
پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
خیر مادر گرامی. بهتر است این کار را انجام ندهید در زیر یک سالگی ما توصیه به استفاده از هیچ ماده یا ادویه ای برای غذای نوزاد نمی کنیم.