اهمیت عزت نفس داشتن کودکان/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که اهمیت عزت نفس در شخصیت کودکان چیست؟

از زمانی که کودکان به درکی از خود می رسند و هویت خود را می یابند، خود را ارزیابی کرده و خصوصیات خود را به صورت مثبت و منفی ارزش گذاری می کنند.

برای توضیحات بیشتر درباره اهمیت عزت نفس داشتن کودکان، به سراغ دکتر محمدپارسا عزیزی متخصص روان درمانی کودکان و نوجوانان، رفتیم. از شما دعوت می کنیم ویدئو زیر را تماشا کنید.


اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید از اینجا دانلود کنید.