دلیل خداحافظی ناگهانی گوینده محبوب تلویزیون افشا شد!

المیرا شریفی‌مقدم، گوینده خبری تلویزیون که پس از سال‌ها فعالیت در شبکه خبر، برای مدتی به سمت اجرا‌های تلویزیونی آمده است، درباره علت تصمیمش توضیح داد.

دلیل خداحافظی ناگهانی گوینده محبوب تلویزیون افشا شد

به نقل از وقت صبح :المیرا شریفی‌مقدم، گوینده خبری تلویزیون که پس از سال‌ها فعالیت در شبکه خبر، برای مدتی به سمت اجرا‌های تلویزیونی آمده است، درباره علت تصمیمش توضیح داد.

دلیل خداحافظی ناگهانی گوینده محبوب تلویزیون افشا شد

شریفی‌مقدم گفت: فقط می‌خواهم حوزه دیگری از اجرا را برای مدتی تجربه کنم. ۲۲ سال گوینده خبر بودم و برای مدت یک ساله به معاونت سیما آمده‌ام تا فضای اجرا را بیشتر تجربه کنم.


بیشتر خوانید: تغییر جنجالی پوشش خانم مجری صدا و سیما در خارج از کشور!


منبع: وقت صبح
سمانه امیری