اگر به رابطه خود شانسی دوباره داده‌اید این مطلب را بخوانید

اگر می خواهید به معشوق خود فرصتی دوباره بدهید حتما به این موارد توجه کنید تا رابطه بهتری داشته باشید‌.

How to Break Up Gracefully: 10 Rules | Mark Manson
به نقل از وقت صبح: اگر دومین فرصت را به رابطه خود می دهید، باید خود را کاملاً وقف آن رابطه کنید. مطمئناً شک و ترس خواهید داشت، اما اگر واقعاً می خواهید این رابطه به نتیجه برسد حاضر باشید از برخی چیزها چشم پوشی کنید.


بیشتر بخوانید: قاتل خاموش رابطه عاشقانه را بشناسید


ارتباط برقرار کردن به عنوان اصلی اساسی


If Things Aren't Working Out, This Is The Right Way To Break Up With Someone
ارتباط خوب در هر رابطه ای مهم است، اما در رابطه ای که فرصتی دوباره به آن می دهید ضروری است. شما ممکن است کمبود ارتباط را تجربه کرده باشید. در مورد احساسات خود صحبت کنید و مشکلات خود را بیان کنید.

درس بگیرید

اشتباهاتی که در مرحله اول رابطه تان مرتکب شده اید را تکرار نکنید. از رفتارهایی که بر رابطه تأثیر منفی می گذارد اجتناب کنید.

شانس دوباره در رابطه
روی مشکلات حل نشده تمرکز کنید

در وهله اول ممکن است مشکلات جدی پشت پایان رابطه شما باشد. اگر در مورد این مشکلات بحث نکنید و راه حلی پیدا نکنید، باز هم مشکلات مشابهی خواهید داشت.

Do you keep breaking up and going back to the same person? This is what it  indicates about your relationship | The Times of India

مرزهای خود را ترسیم کنید

آزادی هایی را که به نام رابطه خود از دست دادید به خاطر بسپارید، مرزهای خود را دوباره ترسیم کنید. از تعیین محدودیت های جدید نترسید شما باید به انتخاب های یکدیگر احترام بگذارید و در مورد همه چیز شفاف باشید.

شانس دوباره در رابطه

گذشته را رها کنید

دادن یک فرصت دوباره به این معنی نیست که همه چیز را پشت سر گذاشته اید. اما نیازی نیست که دائماً اشتباهات گذشته را به زبان بیاورید و یا از خاطرات دردناک صحبت کنید

منبع: وقت صبح